สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 185 ราย  ผู้ป่วยสะสม 21,272 ราย เสียชีวิต 151  ราย  รักษาหาย 18,004  ราย กำลังรักษา 3,117  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+55 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,297  ราย เสียชีวิต 97 ราย  รักษาหาย 13,359  ราย กำลังรักษา 1,823  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+98  ผู้ป่วยสะสม 13,709  ราย เสียชีวิต 47  ราย  รักษาหาย 13,177 ราย กำลังรักษา 1,344  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+83   ราย ผู้ป่วยสะสม 13,625  ราย  เสียชีวิต 62 ราย  รักษาหาย 12,079ราย กำลังรักษา 1,484  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+72    ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,673 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 10,470ราย กำลังรักษา 3,157 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+54  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,230 ราย เสียชีวิต 96 ราย  รักษาหาย 12,565 ราย กำลังรักษา 820 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+132 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,331 ราย เสียชีวิต 83 ราย  รักษาหาย 8,917 ราย กำลังรักษา 1,331 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,954 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 8,450 ราย กำลังรักษา 501 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,466 ราย เสียชีวิต 79 ราย  รักษาหาย 7,668 ราย กำลังรักษา 719 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+166 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,692 ราย เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 6,617 ราย กำลังรักษา 3,031 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,169 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 6,334 ราย กำลังรักษา 790 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+35  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,860 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 5,860 ราย  กำลังรักษา 697  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,696 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,386 ราย  กำลังรักษา 286  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+26  ผู้ป่วยสะสม 4,719 ราย เสียชีวิต 37  ราย  รักษาหาย 3,502 ราย  กำลังรักษา 1,180 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+25  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,541 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,241 ราย กำลังรักษา 284 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,718 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,510 ราย  กำลังรักษา 189 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,707 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,489 ราย  กำลังรักษา 196 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+32  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,750  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,215ราย  กำลังรักษา 512  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,933 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,812 ราย กำลังรักษา 116 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,705  ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,593   ราย  กำลังรักษา 99  ราย

แสดงความคิดเห็น