ขอนแก่นรุ่งโลด!!ส่องแบบถนน ‘ท่าพระ-พระยืน’ เชื่อม กลาง-อีสาน รับรถไฟทางคู่-รางเบา

คืบหน้าโครงการสำรวจออกแบบ ถ.ท่าพระ-พระยืน เชื่อมภาคกลาง-อีสาน ระยะทาง 13 กิโเมตร รับรถไฟทางคู่-รถไฟรางเบา คาดเปิดใช้ปี 69

(9 ก.ย. 64) นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบริเวณจุดตัด ทล.2 พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสายแยก ทล.2 – บ.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในเส้นทาง และสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรางกับทางบก โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย ถ.พิมพสุด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

“แนวเส้นทางโครงการเริ่มจากถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คือเริ่มจาก ถ.มิตรภาพ ช่วง กม.ที่ 325+400 บริเวณสามแยกท่าพระ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านแม่น้ำชี ตามแนวถนนสาย ขก.4008 และ ถนนสาย ขก.4029 โดยจะบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2062 ประมาณ กม.ที่ 12+750 บ.นาล้อม อ.พระยืน รวมระยะทางโครงการดังกล่าว 13.7 กม. โดยจุดเริ่มต้นโครงการออกแบบเป็นสะพานข้ามแยก บน ถ.มิตรภาพ ที่มีขนาด 6 ช่องจราจร ส่วนด้านล่างเป็นวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจรเพื่อเข้าสู่ถนนโครงการ ขณะที่ถนนของโครงการนั้นออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร เกาะกลางกว้าง 5.10 เมตร โดยมีเขตทางประมาณ 40 เมตร ”

ถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ จะมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี และสะพานข้ามแก่งกุดพาน มีการสร้างจุดตัดโครงการกับถนนเดิม เพราะถนนเส้นทางดังกล่าวนี้จะตัดกับจุดตัดถนน ขก.4008 บริเวณที่ ก.3+400 จุดตัด ถนน อบจ. บ.นิคม บริเวณ กม.7+000 และ ถนน ขก.4029 บริเวณ กม.9+050 การสร้างจุดกลับรถและสัญญาณไฟจราจรและไฟแสงสว่าง

ซึ่งการดำเนินงานต่างๆนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและทางจังหวัดได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆด้วยดีอีกทั้งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและรับทราบถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าวของทางรัฐบาล อย่างไรก็ตามแผนงานขการดำเนินงานดังกล่าวนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาวามเหมาะสมที่จะแล่วเสร็จในปีนี้ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ก่อนจะออกพระราชกฤษฎีกาในปี 2565 และการก่อสร้างโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2569

แสดงความคิดเห็น