สิเป็นได๋น้อ! อุดรฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก รวม 4 แห่ง ในอ.เมือง

คำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง อีก 4 แห่ง หลังจากพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการ อาทิเช่น ร้านเช่าชุด และงดจัดกิจกรรม classroom ใน fitness first central plaza เป็นต้น เบื้องต้นให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คำสั่งอุดรธานี ฉบับที่ 4026/2564 ประกาศปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว
ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อีก 4 แห่ง ดังนี้
1) ร้านเช่าชุด สิงหราช ซอยจินตคาม
2) ธนภาคย์ ขนส่ง หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 5 ต.บ้านจั่น อ.เมือง
3) ร้านอาทิตย์ ธนะโชติ ถนนสุรการ อ.เมือง
(โดยลำดับที่ 1- 3 ให้ปิด 3 วัน ระหว่างวันที่ 10- 12 กันยายน 2564)
4) Fitness First เซ็นทรัสพลาซาอุดรธานี ให้งดการจัดกิจกรรมแบบ Classroom (ตั้งแต่วันที่ 9 -14กันยายน 2564)
ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว” เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนดนับแต่วันที่ 9 -11 กันยายน 2564 โดยในระหว่างปิดดำเนินกิจการ เป็นการชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าตรวจสอบให้คำแนะนำตามมาตรการที่กำหนด
แสดงความคิดเห็น