สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 154 ราย ยอดสะสม 11,978 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 154 ราย ยอดสะสม 3,106 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 19 ราย ยอดสะสม 8,828 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 54 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย รวมทั้งสิ้น 154 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 65 ราย
บ้านฝาง 3 ราย
พระยืน 6 ราย
หนองเรือ 3 ราย
ชุมแพ 2 ราย
สีชมพู 6 ราย
น้ำพอง 2 ราย
อุบลรัตน์ 34 ราย
บ้านไผ่ 1 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
พล 3 ราย
แวงน้อย 5 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
มัญจาคีรี 2 ราย
ชนบท 1 ราย
เขาสวนกวาง 1 ราย
เวียงเก่า 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น
https://covid19.kkpho.go.th/situation/index.php

แสดงความคิดเห็น