หนองคายปังหลาย!! ประเดิมฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง

หนองคายปังหลาย!! ประเดิมฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง

หนองคาย โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ประเดิมฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” พระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระภิษุสงฆ์ 50 รายแรก
วันที่ 8 ก.ย. 2564 ที่ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจรัล กลางประดิษฐ ปลัดอาวุโสฯ, นายสมชาย หนุ่มขุนทด สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นพ.แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ พอ.สว.อำเภอศรีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 300 ราย โดยวันนี้ได้นำร่องฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โปรดฯให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก และพระราชทานแก่โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 43 ราย และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 7 รูป รวม 50 ราย เป็นกลุ่มแรก ซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน เป็นวัคซีนที่ช่วยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้เข้าถึง และได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงความคิดเห็น