ปลอดภัยไว้ก่อน ทน.ขอนแก่นชะลอเปิดโรงเรียน 11แห่ง เตรียมสำรวจเด็ก 12-18 ปีฉีดวัคซีนครบ

เทศบาลนครขอนแก่น ชะลอการเปิดโรงเรียน 11 แห่ง เตรียมสำรวจเด็กอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนครบทุกคน พร้อมฉีดวัคซีนให้คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน

แสดงความคิดเห็น