สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 10 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 21 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม194 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 21,466 ราย รักษาหาย 18,285 ราย กำลังรักษา 3,030 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 151 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 27 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 167 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 51 ราย 

อำเภอปากช่อง 33 ราย

อำเภอพิมาย 28 ราย 

อำเภอสูงเนิน 13 ราย

อำเภอครบุรี 8 ราย 

อำเภอโชคชัย 8 ราย 

อำเภอเสิงสาง 7 ราย 

อำเภอชุมพวง 6 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 5 ราย

อำเภอบัวลาย 5 ราย

อำเภอปักธงชัย 5 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 4 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 ราย 

อำเภอโนนสูง 3 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 3 ราย 

อำเภอคง 2 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 2 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย 

อำเภอโนนไทย 1 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 1 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น