สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 10 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 9 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 571 ราย (ในเรือนจำ 462 ราย)
ติดเชื้อสะสม 12,588 ราย (ในเรือนจำ 2,148 ราย)
รักษาหาย 9,017 ราย
กำลังรักษา 3,487 ราย (ในเรือนจำ 2,148 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 63 ราย สะสม 737 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 87 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 93 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 115 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 44 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 40 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น