สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 10 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 53 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 27 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,359 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 178 ราย  สะสม 13,536 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,725 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 98 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 3 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 5 ราย สะสม 1,512 ราย
เขื่องใน 4 ราย สะสม 1,221 ราย
เมือง 5 ราย สะสม 1,127 ราย
บุณฑริก 5 ราย สะสม 1,057 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 989 ราย
ตระการพืชผล 4 ราย สะสม 973 ราย
วารินชำราบ 3 ราย สะสม 858 ราย
เขมราช 1 ราย สะสม 657 ราย
นาจะหลวย 6 ราย สะสม 603 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 550 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 25 ราย สะสม 530 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 489 ราย
กุดข้าวปุ้น 3 ราย สะสม 455 ราย
โพธิ์ไทร 1 ราย สะสม 407 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 376 ราย
นาตาล 3 ราย สะสม 329 ราย
โจงเจียม 1 ราย สะสม 324 ราย
นาเยีย 2 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 282 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 278 ราย
เหล่าเสือโก้ก 2 ราย สะสม 202 ราย
ดอนมดแดง 2 ราย สะสม 196 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 186 ราย
ตาลสุม 1 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น