สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 194 ราย  ผู้ป่วยสะสม 21,466 ราย เสียชีวิต 151  ราย  รักษาหาย 18,285  ราย กำลังรักษา 3,030  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+80 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,359  ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 13,536  ราย กำลังรักษา 1,725  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+48  ผู้ป่วยสะสม 13,757 ราย เสียชีวิต 47  ราย  รักษาหาย 13,181 ราย กำลังรักษา 1,328  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+80   ราย ผู้ป่วยสะสม 13,705  ราย  เสียชีวิต 62 ราย  รักษาหาย 12,162ราย กำลังรักษา 1,401  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+108   ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,781 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 10,687ราย กำลังรักษา 3,048 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+51  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,281 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 12,659 ราย กำลังรักษา 774 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+109 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,440 ราย เสียชีวิต 84 ราย  รักษาหาย 9,017 ราย กำลังรักษา 1,339 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,994 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 8,473 ราย กำลังรักษา 517 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,504 ราย เสียชีวิต 80 ราย  รักษาหาย 7,765 ราย กำลังรักษา 659 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+156 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,848 ราย เสียชีวิต 45 ราย รักษาหาย 6,704 ราย กำลังรักษา 3,099 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,199 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 6,409 ราย กำลังรักษา 745 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+56  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,637 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 5,945 ราย  กำลังรักษา 668  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,719 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,429 ราย  กำลังรักษา 266  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+23  ผู้ป่วยสะสม 4,742 ราย เสียชีวิต 37  ราย  รักษาหาย 4,426 ราย  กำลังรักษา 279 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,555 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,283 ราย กำลังรักษา 256 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,540 ราย  กำลังรักษา 174 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,716 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,520 ราย  กำลังรักษา 174 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+39  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,789  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,244 ราย  กำลังรักษา 522  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,935 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,819 ราย กำลังรักษา 111 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,723  ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,614   ราย  กำลังรักษา 96 ราย

แสดงความคิดเห็น