‘ทน.โคราช’เปย์งบฯ15 ล้าน!!ซื้อวัคซีน ‘ ชิโนฟาร์ม’ 22,000 โดส นายกฯ ‘ประเสริฐ’ลั่นไม่มีวีไอพี

“เทศบาลนครโคราช” เปย์งบ 15 ล้าน! ซื้อวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” 22,000 โดส ฉีดชาวโคราชเขตเทศบาลนครฯฟรี 11,000 คน “นายกฯประเสริฐ”ลั่น“ไม่มีวีไอพี”  พร้อมเตรียมซื้อชุดตรวจ ATK อีกหมื่นชุด 
วันที่ 10 ก.ย. 2564  ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้แถลงข่าวจัดสรรงบซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 22,000 โดส พร้อมเปิดลงทะเบียนรับวัคซีน โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี และนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล ร่วมแถลงข่าว
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ท่านนายกเทศมนตรี ประเสริฐ บุญชัยสุข จึงมีนโยบายให้เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการจัดซื้อวัคซีน“ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งจัดสรรวัคซีน จำนวน 22,000 โดส สำหรับประชาชน 11,000 คน ฉีดคนละ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
​ทั้งนี้เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” ได้ทางเพจเทศบาลนครนครราชสีมา www.koratcity.go.th , ทางแอพ Koratcity , QR Code หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง 15 แห่ง โดยเปิดลงทะเบียนหลังการแถลงข่าวเสร็จถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นระยะแรก ​
​หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนขอรับวัคซีน
1. ประชาชนผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา
2. บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงทะเบียน)
3. เป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดใดมาก่อนเท่านั้นการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดดังนี้
1. องค์กรการศึกษา
2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน และ อสม.
3. องค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัย อปพร. ตำรวจบ้าน จิตอาสา กลุ่มสตรีแม่บ้าน
4. ผู้พิการ
5. ผู้ด้อยโอกาส / ชุมชนแออัด
6. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
7. พระ และนักบวช
8. กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ระบาด, ภาคธุรกิจค้าขาย, การท่องเที่ยว, การขนส่งเป็นต้น​(หมายเหตุ : กลุ่มเปราะบาง ลำดับ 4-7 จะได้รับจัดสรรวัคซีนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 (1,000 คน))
นายประเสริฐ  กล่าวต่อ ทั้งนี้ ตนยืนยันได้ว่าคนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนของเทศบาลฯจะไม่มีเอกสิทธิ์วีไอพีเด็ดขาด และไม่มีแน่นอน ส่วนสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนใช้ห้อง MCC HALL ห้างเดอะมอลล์โคราช โดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์ เป็นผู้ดูแลและกำหนดการฉีดทั้งหมด”
ประชานสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับวัคซีน ได้ที่หน้าเพจ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา , แอพ Koratcity และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วน 1132 โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนและผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนพร้อมเหตุผล
ส่วนกำหนดการ วันเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนติดตามได้ที่หน้าเพจ ประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
แสดงความคิดเห็น