ขนส่งศรีสะเกษเข้ม! รับส่งผู้โดยสารตามมาตรการสกัดกั้น ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขนส่งศรีสะเกษ คุมเข้มรถโดยสารประจำทางรับส่ง ปชช.ตามมาตรการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การบริหารของ นายไกลสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทางพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศ ศบค.ฉบับที่ 11/2564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สู่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยรถโดยสารประจำทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ตามมาตรการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) วันที่ 10 กันยายน 2564 จากการตรวจสอบพบรถโดยสารจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสู่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 เที่ยว จากกรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 เที่ยว ผู้โดยสาร 22 คน จากจังหวัดระยอง จำนวน 3 เที่ยว ผู้โดยสาร 7 คน

 

แสดงความคิดเห็น