สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 116 ราย ยอดสะสม 12,096 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 116 ราย ยอดสะสม 2,944 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 26 ราย ยอดสะสม 9,107 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย รวมทั้งสิ้น 116 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 45 ราย
บ้านฝาง 4 ราย
สีชมพู 8 ราย
น้ำพอง 2 ราย
กระนวน 1 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
แวงน้อย 11 ราย
หนองสองห้อง 2 ราย
ภูเวียง 7 ราย
ชนบท 4 ราย
ซำสูง 1 ราย
หนองนาคำ 1 ราย
บ้านแฮด 3 ราย
โนนศิลา 2 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น