มุกดาหารเข้ม!! เร่งตรวจเชิงรุก กลุ่มสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยโควิด กลุ่มคลัสเตอร์ สจ. และ ผู้รับเหมา อ.ดอนตาล

มุกดาหารเร่งตรวจเชิงรุก กลุ่มสัมผัสเสี่ยงผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มคลัสเตอร์ สจ.มุกดาหาร และ คลัสเตอร์ผู้รับเหมา อ.ดอนตาล

          วันนี้ 11 กันยายน 64เวลา 13.00 น.ทีมสอบสวนควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหาร ออกเก็บสิ่งส่งตรวจเชิงรุก ATKกลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์ สจ.มุกดาหาร ซึ่งพบเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด19 รายใหม่จำนวน 6 ราย ได้เข้าร่วมประชุมสภาอบจ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยการตรวจเชิงรุก ATK เจ้าหน้าที่ อบจ.มุกดาหาร และผู้เข้าประชุม จำนวน127 รายและร้านที่ผู้ป่วยไปใช้บริการรับประทานอาหาร เก็บสิ่งส่งตรวจพนักงานอีก 8 ราย รวมเป็นจำนวน 135 ราย ผลเป็นลบ(ไม่พบเชื้อ) ทุกราย
          สำหรับคลัสเตอร์ สจ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง คนในครอบครัว และสวบสวนไทม์ไลน์ผู้ป่วยและเก็บสิ่งส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม
          นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยโควิด -19 คลัสเตอร์ ผู้รับเหมา อำเภอดอนตาล อีกจำนวน 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเก็บสิ่งส่งตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติ่มทั้ง 2 คลัสเตอร์ใหม่ จะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไป
แสดงความคิดเห็น