สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 11 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 10 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 792 ราย (ในเรือนจำ 617 ราย)
ติดเชื้อสะสม 13,290 ราย (ในเรือนจำ 2,675 ราย)
รักษาหาย 9,119 ราย
กำลังรักษา 4,087 ราย (ในเรือนจำ 2,675 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย สะสม 757 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 90 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 82 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 26 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย สะสม 93 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 45 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 54 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 39 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 3 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 16 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 13 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น