สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2564 ณ เวลา 11 : 29

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 11 ก.ย. 2564 ณ เวลา 11 : 29   น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 218 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 21,684 ราย รักษาหาย 18,508 ราย กำลังรักษา 3,024 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 152 ราย

 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 37 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 62 ราย 

อำเภอเมือง 38 ราย 

อำเภอปักธงชัย 37 ราย 

อำเภอสูงเนิน 16 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 15 ราย 

อำเภอโนนสูง 11 ราย 

อำเภอพิมาย 8 ราย 

อำเภอโนนไทย 7 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 6 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 3 ราย 

อำเภอชุมพวง 3 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย 

อำเภอครบุรี 1 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย 

อำเภอโชคชัย 1 ราย 

อำเภอบัวลาย 1 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 1 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 1 ราย 

อำเภอเสิงสาง 1 ราย 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น