สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 11 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 41 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 49 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,449 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 230 ราย  สะสม 13,817 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,529 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5 ราย สะสม 103 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 3 ราย สะสม 1,515 ราย
เขื่องใน 8 ราย สะสม 1,229 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1,140 ราย
บุณฑริก 5 ราย สะสม 1,062 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 991 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 974 ราย
วารินชำราบ 8 ราย สะสม 866 ราย
เขมราช 5 ราย สะสม 662 ราย
นาจะหลวย 7 ราย สะสม 610 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 550 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 6 ราย สะสม 536 ราย
สิริธร 2 ราย สะสม 491 ราย
กุดข้าวปุ้น 1 ราย สะสม 456 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 407 ราย
สำโรง 3 ราย สะสม 379 ราย
นาตาล 3 ราย สะสม 326 ราย
โจงเจียม 1 ราย สะสม 331 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 5 ราย สะสม 283 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 13 ราย สะสม 215 ราย
ดอนมดแดง 3 ราย สะสม 199 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 187 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น