สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 218 ราย  ผู้ป่วยสะสม 21,684 ราย เสียชีวิต 152  ราย  รักษาหาย 18,508  ราย กำลังรักษา 3,024  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+90 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,449  ราย เสียชีวิต 103 ราย  รักษาหาย 13,817  ราย กำลังรักษา 1,529  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+74  ผู้ป่วยสะสม 13,831 ราย เสียชีวิต 48  ราย  รักษาหาย 13,317 ราย กำลังรักษา 1,265   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+71  ราย ผู้ป่วยสะสม 13,776 ราย  เสียชีวิต 62 ราย  รักษาหาย 12,234ราย กำลังรักษา 1,480  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+108   ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,781  ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 10,687ราย กำลังรักษา 3,048 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+42  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,323 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 12,754 ราย กำลังรักษา 701 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+175 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,615 ราย เสียชีวิต 84 ราย  รักษาหาย 9,119 ราย กำลังรักษา 1,412 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+37  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,994 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 8,473 ราย กำลังรักษา 517 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,544 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 7,843 ราย กำลังรักษา 620 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+104 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,952 ราย เสียชีวิต 45 ราย รักษาหาย 6,896 ราย กำลังรักษา 3,011 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,219 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 6,454 ราย กำลังรักษา 718 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+59  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,696 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 6,015 ราย  กำลังรักษา 657  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,730 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,447 ราย  กำลังรักษา 259  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ผู้ป่วยสะสม 4,756 ราย เสียชีวิต 38  ราย  รักษาหาย 4,474 ราย  กำลังรักษา 244 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,570 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,311 ราย กำลังรักษา 243 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,742 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,545 ราย  กำลังรักษา 178 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,722 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,544 ราย  กำลังรักษา 156 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+58  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,847  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,261 ราย  กำลังรักษา 473  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,936 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,831 ราย กำลังรักษา 100 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,727  ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,619  ราย  กำลังรักษา 95 ราย

แสดงความคิดเห็น