นวัตกรรม มข. สู้ภัยโควิด มอบแบตเตอรี่ชุด PAPR และสารฆ่าเชื้อ เสริมเกราะเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีฯ

มข. ส่งมอบนวัตกรรมสู้โควิด “แบตเตอรี่ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคและน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อ” เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีฯ

            เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม Blue Sky ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลายส่วนงาน ได้ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จำนวน 20 ชุด และ Bio active spray จำนวน 50 ชุด โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในการส่งมอบ โดยมีทีมนักวิจัยจากโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่​ลิเทียมไอออน​และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์​ และมีคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติ  สำนักงานคณบดีอาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

             ทำความรู้จักนวัตกรรม PAPR และ Bio active spray


 

             PAPR  คือหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอนุภาคระดับสูงโดยภายในชุดคลุมศีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจึงทำให้พวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่าง  ที่อยู่ภายนอกเข้ามาข้างในไม่ได้ เพราะมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่ อุปกรณ์ชนิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในชุดปกป้องร่างกายเต็มตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านหัตถการผู้ป่วยทางเดินหายใจ

             Bio active spray เป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับการพ่นไปที่พรมและเสื้อผ้า สามารถฆ่าเชื้อได้ 100% ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

             ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการ ฯได้มีผลงานนวัตกรรมบางส่วนได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปแล้ว แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานชุดออกไปอีกเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่

 

ที่มา: ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วม ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

แสดงความคิดเห็น