สรุปประเด็นสำคัญ 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น “เดินหน้าเตรียมเปิดเมือง”

8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น เดินหน้าเตรียมเปิดเมือง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อสถานประกอบการและผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมฯจัดทำสื่อวิดิโอ Bubble and Seal ส่วนหอการค้าฯจัดอบรมการดูแลสุขภาพมาตรฐาน GHA ฟรี

นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์   นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น เปิดเผยถึงความพร้อมสู่การเปิดเมืองขอนแก่น ว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ร่วมกับ  หอการค้าฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง 6  แห่ง ร่วมพูดคุยถึงการเตรียมการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและการเปิดเมือง ภายใต้แนวคิด Khon Kaen Smart Living “ขอนแก่นเมืองสะอาด ปลอดภัย อยู่ได้อย่างมั่นใจ มีมาตรฐาน” ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างภูมิต้านทาน

ทั้งนี้โดยร่วมกันสร้างแอปพลิเคชัน 2 รูปแบบ คือ 1) แอปพลิเคชันสำหรับสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น เพื่อลงทะเบียนความพร้อม และตรวจสอบมาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานประกอบการ  2) แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกใช้บริการกับสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปาณชัย สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น กล่าวถึงมาตรการ Bubble and Seal  ว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดทำสื่อวิดีโอ คู่มือการทำ Bubble and Seal โดยนำเสนอมาตรการ Bubble and Seal เป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจ สำหรับแรงงาน ในการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยตนเองผ่าน แอปพริเคชั่น  สำหรับสถานประกอบการ ในการเตรียมรับมือการระบาดในโรงงาน

1) จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามและพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ 2) จัดเตรียมสถานที่พักในโรงงานหรือชุมชนสำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วย 3) จัดเตรียมระบบเดินทางรับ-ส่งพนักงาน 4) จัดหาร้านจำหน่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคราคาย่อมเยา ในบริเวณโรงงานหรือที่พัก 5) จัดหาสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการตรวจหาเชื้อ ด้วย PCR หรือ Antigen test kit

ขั้นตอนทำ Bubble and seal จัดพนักงานแยกเป็น Bubble ให้มีสัญลักษณ์แสดงชัดเจน และจำกัดแต่ละ bubble ไม่ควรเกิน 20 คน หรือมี 1-5 คน จะดีที่สุด  ไม่ให้มีกิจกรรมข้าม รวมถึงมาตรการในการควบคุมปกป้องสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง คนอ้วนน้ำหนักมากกว่า 90 กก. หญิงตั้งครรภ์ เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ร่วมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ เมื่อพนักงานมีภูมิและได้รับวัคซีนรวมแล้วมากกว่า 85 % ของพนักงานทั้งหมด

นางนิภาภรณ์ ธีระกนก  ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและการร่วมทุนเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ว่า หากทางหอการค้าฯมีสมาชิกหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทางสมาคมฯมีเครือข่ายสมาชิกที่มีประสบการณ์การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ เนื่องจากความพร้อมของกลุ่มที่จะเข้าร่วมระดมทุนมีความละเอียดอ่อน เบื้องต้นสามารถรวมกลุ่มธุรกิจ SME อย่างน้อย 3-4 ธุรกิจ เพื่อเข้ามาปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กับทางเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 น.ส.พีรญา รักสุจริต  รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  GHA for Business (Global Healthcare Accreditation)  เป็นองค์กรด้านดูแลสุขภาพที่รองรับเรื่องมาตรฐานสุขภาพ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร อาทิ สถานประกอบการ โรงงาน ในเรื่องของความปลอดภัย

“หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ทุกภาคธุรกิจภายในจังหวัดควรตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามหลักมาตรฐานสากล จึงได้เปิดรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอมรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย”

สำหรับบุคคลกรภายในองค์กร จะได้รับใบรับรองระดับ International ในการประกอบธุรกิจ โดยส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจต้องเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของพนักงานโดยอยู่ภายใต้มาตรฐาน GHA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในยุคโควิด-19

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับมาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับสถานประกอบการสามารถดำเนินการตรวจ ATK ได้ หรือหากพบสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสามารถรับบริการตรวจหาเชื้อ ด้วย PCR ซึ่งขณะนี้ มีนโยบายส่วนลดค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อ PCR แบบกลุ่ม สามารถติดต่อทางหอการค้าได้

นอกจากนี้หอการค้าขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับอำเภอเปือยน้อย เป็นอำเภอแรกของขอนแก่นที่ให้บริการฉีดวัคซีนหลักของรัฐบาลให้แก่กลุ่ม 608 เกิน 70% ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  รวมถึงอำเภออื่น ๆ ในลำดับถัดไป จะเริ่มพิจารณาจัดสรรวัคซีนทั่วไป เมื่อจังหวัดสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ครบ

 

แสดงความคิดเห็น