สสจ.สกลฯ เริ่ดเด้อ ส่งทีมสอบโควิด แบบเดลิเวอรี่ เก็บตัวอย่างกว่า 300 คน ส่งตรวจ PCR

สสจ.สกลนครส่งทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างค้นหาในขุมชนวานรนิวาส ส่งห้องตรวจ RT-PCR เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิค-19

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครร่วมกับ ทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ลงพื้นที่พร้อมด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ออกให้บริการประชาชน เพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ณ หมู่ 1 และ หมู่ 16 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยได้ทำการเก็บตัวอย่าง จากประชาชน จำนวน 320 ราย เพื่อส่งตรวจ RT-PCR ที่ห้องปฏิบัติการ ศวก.อุดรธานี/รพ.วานรนิวาส ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล

แสดงความคิดเห็น