สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย ยอดสะสม 12,202 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 106 ราย ยอดสะสม 3,037 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 11 ราย ยอดสะสม 9,120 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย รวมทั้งสิ้น 106 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 82 ราย
บ้านฝาง 1 ราย
พระยืน 1 ราย
ชุมแพ 2 ราย
สีชมพู 1 ราย
น้ำพอง 2 ราย
กระนวน 2 ราย
บ้านไผ่ 2 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
ภูเวียง 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น