สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 12 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 27 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 42 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,518 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 95 ราย  สะสม 13,912 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,501 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 4 ราย สะสม 1,519 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,229 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1,153 ราย
บุณฑริก 4 ราย สะสม 1,066 ราย
พิบูลมังสาหาร 1 ราย สะสม 992 ราย
ตระการพืชผล 13 ราย สะสม 987 ราย
วารินชำราบ 6 ราย สะสม 872 ราย
เขมราช 4 ราย สะสม 666 ราย
นาจะหลวย 3 ราย สะสม 613 ราย
น้ำยืน 4 ราย สะสม 554 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 5 ราย สะสม 541 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 491 ราย
กุดข้าวปุ้น 5 ราย สะสม 461 ราย
โพธิ์ไทร 1 ราย สะสม 408 ราย
สำโรง 2 ราย สะสม 381 ราย
โจงเจียม 1 ราย สะสม 332 ราย
นาตาล 2 ราย สะสม 328 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 283 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 199 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 187 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น