สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 11 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 119 ราย (ในเรือนจำ 34 ราย)
ติดเชื้อสะสม 13,499 ราย (ในเรือนจำ 2,799 ราย)
รักษาหาย 9,323 ราย
กำลังรักษา 4,091 ราย (ในเรือนจำ 2,676 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 85 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 34 ราย สะสม 813 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 96 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 76 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย สะสม 171 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 48 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 40 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 39 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น