สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 21 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 170 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 21,854 ราย รักษาหาย 18,731 ราย กำลังรักษา 2,970 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 153 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 30 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 140 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 69 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 18 ราย 

อำเภอสูงเนิน 17 ราย

อำเภอพิมาย 13 ราย 

อำเภอจักราช 12 ราย 

อำเภอปักธงชัย 8 ราย 

อำเภอครบุรี 6 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 6 ราย

อำเภอโนนไทย 5 ราย 

อำเภอคง 4 ราย 

อำเภอโชคชัย 3 ราย 

อำเภอโนนสูง 2 ราย 

อำเภอเมืองยาง 2 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 1 ราย 

อำเภอขามสะแกแสง 1 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 1 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น