สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 12 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 170 ราย  ผู้ป่วยสะสม 21,854 ราย เสียชีวิต 153  ราย  รักษาหาย 18,731  ราย กำลังรักษา 2,970  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,518  ราย เสียชีวิต 105 ราย  รักษาหาย 13,912  ราย กำลังรักษา 1,501  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+58  ผู้ป่วยสะสม 13,889 ราย เสียชีวิต 48  ราย  รักษาหาย 13,404 ราย กำลังรักษา 1,236   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+50  ราย ผู้ป่วยสะสม 13,826 ราย  เสียชีวิต 64 ราย  รักษาหาย 12,281ราย กำลังรักษา 1,481  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+54   ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,985  ราย เสียชีวิต 53 ราย  รักษาหาย 11,004 ราย กำลังรักษา 2,928 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+48  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,371 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 12,816 ราย กำลังรักษา 682 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+85 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,700 ราย เสียชีวิต 85 ราย  รักษาหาย 9,200 ราย กำลังรักษา 1,415 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,050 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 8,472 ราย กำลังรักษา 535 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,564 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 7,912 ราย กำลังรักษา 571 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+106 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,070 ราย เสียชีวิต 45 ราย รักษาหาย 6,997 ราย กำลังรักษา 3,028 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,237 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 6,495 ราย กำลังรักษา 695 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+27  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,723 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 6,033 ราย  กำลังรักษา 664  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,750 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,482 ราย  กำลังรักษา 244  ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+44  ผู้ป่วยสะสม 4,800 ราย เสียชีวิต 38  ราย  รักษาหาย 4,505 ราย  กำลังรักษา 257 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+6  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,576 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,342 ราย กำลังรักษา 218 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,747 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,549 ราย  กำลังรักษา 179 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,560 ราย  กำลังรักษา 151 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+185  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,865  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,279 ราย  กำลังรักษา 563  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,945 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,838 ราย กำลังรักษา 102 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,730  ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,627  ราย  กำลังรักษา 90 ราย

แสดงความคิดเห็น