ไปฮอดไสน้อ! อุดรฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก 10 แห่ง ส่วนใหญ่ในอ.เมือง

คำสั่งประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยง อีก 10 แห่ง หลังจากพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการ อาทิเช่น สำนักงานที่ดิน สาขากุมภวาปี และสถานที่ในพื้นที่ อ.เมือง 9 แห่ง เบื้องต้นให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 คำสั่งอุดรธานี ฉบับที่ 4075/2564 ประกาศปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว
ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อีก 10 แห่ง ดังนี้
1) สำนักงานที่ดิน สาขากุมภวาปี
2) บริษัทแก้วสว่าง ซอย 5 บ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง
(ลำดับที่ 1 – 2 ปิดวันที่ 12 – 14กันยายน 2564)
3) ร้านตั้งเทียนเยี้ยง ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง
4) ร้านอินเตอร์เนชั่นแนล ออดิทติ้ง สแตนดาร์ดอุดรธานี ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
5) บูธรองเท้า แวน ชั้น 2เซนทรัลพลาซาอุดรธานี
6) ร้าน hot pot buffet ชั้น 4 เซนทรัลพลาซาอุดรธานี อ.เมือง
7) แผนกผลไม้ (ข้างในห้าง) Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี ถ.นิตโย อ.เมือง
8)ร้านพรเจริญ ตลาดไทยอิสาณ อ.เมือง
9) ร้านตำยั่ว ซอยทองคำอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง
10) ร้าน BB โภคภัณฑ์ หน้าตลาดไทยอิสาณ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
(ลำดับที่ 3 – 10 ปิดวันที่ 13 – 15 กันยายน 2564)
ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ “ชั่วคราว” เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตาม มาตรการที่กำหนดนับแต่วันที่ 12 -15 กันยายน 2564 โดยในระหว่างปิดดำเนินกิจการ เป็นการชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถเข้าตรวจสอบให้คำแนะนำตามมาตรการที่กำหนด
แสดงความคิดเห็น