สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 12 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 543 ราย (ในเรือนจำ 401 ราย)
ติดเชื้อสะสม 13,290 ราย (ในเรือนจำ 3,200 ราย)
รักษาหาย 9,490 ราย
กำลังรักษา 4,467 ราย (ในเรือนจำ 3,022 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 85 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย สะสม 789 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 100 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 73 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย สะสม 170 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 41 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 31 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 16 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น