สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 13 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 34 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 162 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 22,017 ราย รักษาหาย 19,002 ราย กำลังรักษา 2,861 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 154 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 18 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 145 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 47 ราย 

อำเภอเมือง 43 ราย 

อำเภอพิมาย 13 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 11 ราย 

อำเภอสูงเนิน 9 ราย

อำเภอโนนสูง 8 ราย

อำเภอด่านขุนทด 6 ราย 

อำเภอขามทะเลสอ 5 ราย 

อำเภอบัวลาย 5 ราย

อำเภอปักธงชัย 4 ราย 

อำเภอพระทองคำ 4 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 4 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 2 ราย 

อำเภอโนนไทย 1 ราย

อำเภอเมืองยาง 1 ราย

 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น