สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย ยอดสะสม 12,328 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 110 ราย ยอดสะสม 2,969 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 36 ราย ยอดสะสม 9,314 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 47 ราย
บ้านฝาง 4 ราย
พระยืน 2 ราย
หนองเรือ 1 ราย
ชุมแพ 2 ราย
สีชมพู 2 ราย
น้ำพอง 8 ราย
อุบลรัตน์ 2 ราย
กระนวน 1 ราย
บ้านไผ่ 5 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
พล 1 ราย
แวงน้อย 10 ราย
ภูเวียง 2 ราย
มัญจาคีรี 2 ราย
ชนบท 2 ราย
เขาสวนกวาง 1 ราย
ภูผาม่าน 2 ราย
บ้านแฮด 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น