สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 163 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,017 ราย เสียชีวิต 154  ราย  รักษาหาย 19,002 ราย กำลังรักษา 2,861 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+53 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,571 ราย เสียชีวิต 107 ราย  รักษาหาย 14,044 ราย กำลังรักษา 1,402 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+34  ผู้ป่วยสะสม 13,923 ราย เสียชีวิต 50  ราย  รักษาหาย 13,465 ราย กำลังรักษา 1,207  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,888  ราย  เสียชีวิต 65 ราย  รักษาหาย 12,374 ราย กำลังรักษา 1,449  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+49  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,034 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 11,107 ราย กำลังรักษา 2,873 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+53  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,424 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 12,896 ราย กำลังรักษา 634 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+142 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,842 ราย เสียชีวิต 85 ราย  รักษาหาย 9,312 ราย กำลังรักษา 1,445 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,087 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 8,527 ราย กำลังรักษา 556 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,624 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 7,975 ราย กำลังรักษา 567 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+111 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,181 ราย เสียชีวิต 48 ราย รักษาหาย 7,174 ราย กำลังรักษา 2,959 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,278 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 6,516 ราย กำลังรักษา 715 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+29  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,752 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 6,093 ราย  กำลังรักษา 633  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,775 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,516 ราย  กำลังรักษา 235 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ผู้ป่วยสะสม 4,820 ราย เสียชีวิต 38  ราย  รักษาหาย 4,510 ราย  กำลังรักษา 272 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,590 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,368 ราย กำลังรักษา 206 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,757 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,580 ราย  กำลังรักษา 158 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,739 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,570 ราย  กำลังรักษา 147 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,882  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,314 ราย  กำลังรักษา 545 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,951 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,843 ราย กำลังรักษา 103 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,731 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,627 ราย  กำลังรักษา 91  ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น