สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 13 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 30 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 23 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,571 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 52 ราย  สะสม 14,044 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,420 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 107 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 4 ราย สะสม 1,523 ราย
เขื่องใน 5 ราย สะสม 1,234 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1,166 ราย
บุณฑริก 1 ราย สะสม 1,067 ราย
พิบูลมังสาหาร 1 ราย สะสม 993 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 989 ราย
วารินชำราบ 0 ราย สะสม 872 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 666 ราย
นาจะหลวย 7 ราย สะสม 620 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 554 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 542 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 542 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 491 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 461 ราย
โพธิ์ไทร 2 ราย สะสม 410 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 381 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 328 ราย
โจงเจียม 10 ราย สะสม 342 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 284 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 6 ราย สะสม 205 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 187 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น