บ่ต้องอั้น!! ชป.ลงพื้นที่อำเภอโนนไทย เร่งระบายน้ำท่วมลำเชียงไกร

ชป. นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ระบายน้ำในอัตราที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายอ่างฯ

วันที่13 ก.ย. ที่ผ่านมา นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยนายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายธีระศักดิ์ ประหยัด ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8  เผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8.25 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง มีพื้นที่ลุ่มต่ำ ด้านท้ายอ่างฯ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่า (Slide Flow) ในพื้นที่  ได้แก่ ตำบลกุดพิมาน ตำบลหนองบัวละคร ตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด ส่วนที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 31.13 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.08 เมตร มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ
ได้รับผลกระทบบริเวณตำบลบัลลังก์ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ตำบลจันอัด ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง และตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด (ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่าง)
โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร จำนวน 6 เครื่อง โดยติดตั้งที่อำเภอโนนสูง 2 เครื่อง และที่อำเภอโนนไทย 4 เครื่อง พร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ระบายน้ำในอัตราที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายอ่างฯ
พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ ที่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทันที หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา
แสดงความคิดเห็น