ศธ. – สธ. วางแผนฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 1 ให้ นร. – นศ. อายุ 12-18 ปี กว่า 4.5 ล้านคน ภายในเดือน ต.ค. นี้

  กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าฉีด “ไฟเซอร์” เข็ม 1 ให้ นักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี กว่า 4.5 ล้านคน ภายในเดือน ต.ค. นี้ นำร่อง 29 จังหวัด สีแดงเข้ม

             กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้วางแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1 ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน อายุระหว่าง 12 – 18 ปีจำนวนกว่า 4.5 ล้านคน ภายในเดือน ต.ค. นี้ โดยจะนำร่องฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัดก่อน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยัง “ไม่ได้รับวัคซีน” ด้วย เพื่อรองรับแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือน พ.ย. 64 ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้น เป็นไปตามความสมัครใจ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

             ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดหาวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา จำนวน 30 ล้านโดส คาดว่าจะนำเข้ามาในประเทศช่วงปลายเดือน ก.ย. นี้ และยืนยันว่าวัคซีนที่จัดหามาฉีดให้นักเรียนนักศึกษานั้น เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น