จ.เลยพบแล้ว!! ผู้สูญหายเข้าไปในป่า เป็นเวลา 4 วัน สภาพอิดโรย ไม่สามารถสื่อสารได้

จ.เลย พบแล้ว ผู้สูญหายเข้าไปในป่า 4 วัน ในพื้นที่บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอยู่ในสภาพอิดโรย ยังมีสัญญาณชีพ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้

 

 

กองอำนวยการค้นหาผู้สูญหาย ตำนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ทำการค้นหาผู้สูญหายในป่าตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ณ ท้องที่บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย โดยวันนี้เวลา ประมาณ 10.00 น. ได้รับการแจ้งจากชาวบ้านนาดีว่ามีผู้เข้าทรงได้ใช้วิธีทางไสยศาสตร์ให้ข้อมูลว่าผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่ นอนอยู่ถัดไปจากสถานที่ หลัง อบต.นาดี โดยนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย ได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว สุนัขค้นหา ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาที่อยู่อยู่บริเวณใกล้เคียง และชาวบ้านรวมทั้งผู้เข้าทรง เดินปูพรมค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบผ่านป่ามะขาม สวนยาง และป่าสัก

โดยเวลาประมาณ 10.45 น. สุนัขค้นหา ได้ส่งสัญญาณที่มีลักษณะว่าพบผู้สูญหาย จึงได้เดินตามไปจนพบผู้สูญหายชื่อนายสังวร วงษ์มานิตย์ ในสภาพที่อิดโรยนอนนอนสลบอยู่บริเวณป่าสัก ยังมีสัญญาณชีพ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายนายสังวร วงษ์มานิตย์ ขึ้นรถโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เพื่อไปดูแลรักษาต่อไป

ทั้งนี้ นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย (ผู้บัญชาการเหตุการณ์) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยถอนกำลังกลับที่ศูนย์ค้นหาผู้สูญหายตำบลนาดี (โรงเรียนบ้านนาดี) เพื่อสรุปการดำเนินการ และปิดสถานการณ์การค้นหาผู้สูญหาย ต่อไป

แสดงความคิดเห็น