สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 17:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 141 ราย ยอดสะสม 12,470 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 141 ราย ยอดสะสม  3,109 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 9,313 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 33 ราย รวมทั้งสิ้น 141 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 60 ราย
บ้านฝาง 2 ราย
หนองเรือ 3 ราย
ชุมแพ 1 ราย
น้ำพอง 5 ราย
อุบลรัตน์ 1 ราย
บ้านไผ่ 1 ราย
พล 9 ราย
แวงน้อย 16 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
ภูเวียง 1 ราย
มัญจาคีรี 2 ราย
ชนบท 1 ราย
โคกโพธิ์ไชย 1 ราย
หนองนาคำ 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น