สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 14 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 51 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 163 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 22,180 ราย รักษาหาย 19,421 ราย กำลังรักษา 2,604 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 154 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 33 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 130 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอปากช่อง 40 ราย 

อำเภอเสิงสาง 19 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 17 ราย 

อำเภอพิมาย 17 ราย 

อำเภอเมือง 17 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 7 ราย 

อำเภอจักราช 6 ราย 

อำเภอสูงเนิน 6 ราย 

อำเภอโนนสูง 4 ราย 

อำเภอพระทองคำ 4 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 4 ราย 

อำเภอขามทะเลสอ 3 ราย 

อำเภอโชคชัย 3 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 3 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย 

อำเภอชุมพวง 2 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 2 ราย 

อำเภอครบุรี 1 ราย 

อำเภอปักธงชัย 1 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 1 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น