สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 14 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 29 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 35 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,635 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 96 ราย  สะสม 14,170 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,356 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 109 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 4 ราย สะสม 1,527 ราย
เขื่องใน 3 ราย สะสม 1,237 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1,179 ราย
บุณฑริก 6 ราย สะสม 1,073 ราย
พิบูลมังสาหาร 3 ราย สะสม 996 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 989 ราย
วารินชำราบ 5 ราย สะสม 877 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 666 ราย
นาจะหลวย 1 ราย สะสม 621 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 543 ราย
ม่วงสามสิบ 13 ราย สะสม 567 ราย
ศรีเมืองใหม่ 8 ราย สะสม 550 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 491 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 461 ราย
โพธิ์ไทร 3 ราย สะสม 413 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 381 ราย
โจงเจียม 2 ราย สะสม 344 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 328 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 285 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 205 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 188 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น