สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 13 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 138 ราย (ในเรือนจำ 34 ราย)
ติดเชื้อสะสม 14,180 ราย (ในเรือนจำ 3,234 ราย)
รักษาหาย 9,566 ราย (ในเรือนจำ 182 ราย)
กำลังรักษา 4,527 ราย (ในเรือนจำ 3,051 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 เสียชีวิตสะสม 86 ราย (ในเรือนจำ 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 52 ราย สะสม 831 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 105 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย สะสม 92 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 158 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 41 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 30 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น