สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 163 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,180 ราย เสียชีวิต 155  ราย  รักษาหาย 19,421 ราย กำลังรักษา 2,604 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+64  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,635 ราย เสียชีวิต 109  ราย  รักษาหาย 14,170  ราย กำลังรักษา 1,356 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+85  ผู้ป่วยสะสม 14,008 ราย เสียชีวิต 52  ราย  รักษาหาย 13,620 ราย กำลังรักษา 1,135   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,930   ราย  เสียชีวิต 66  ราย  รักษาหาย 12,466  ราย กำลังรักษา 1,398  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,077 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 11,313 ราย กำลังรักษา 2,710 ราย
#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+33  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,457 ราย เสียชีวิต 98 ราย  รักษาหาย 12,962 ราย กำลังรักษา 587 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+104 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,946 ราย เสียชีวิต 86 ราย  รักษาหาย 9,384 ราย กำลังรักษา 1,476 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+47 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,134 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 8,560 ราย กำลังรักษา 570 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+212 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,836 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 80,24 ราย กำลังรักษา 730 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,328 ราย เสียชีวิต 50 ราย รักษาหาย 7,184 ราย กำลังรักษา 3,094 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,304 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 6,548 ราย กำลังรักษา 709 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,782 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 6,164 ราย  กำลังรักษา 592  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,789 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,516 ราย  กำลังรักษา 255 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+13 ผู้ป่วยสะสม 4,833 ราย เสียชีวิต 38  ราย  รักษาหาย 4,541 ราย  กำลังรักษา 254 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+10  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,600 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,386 ราย กำลังรักษา 198 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,762 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,592 ราย  กำลังรักษา 151 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,744 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,576 ราย  กำลังรักษา 141 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,897   ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,319  ราย  กำลังรักษา 555  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,966 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,852 ราย กำลังรักษา 109 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,731 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,627 ราย  กำลังรักษา 91  ราย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น