สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17:30น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย ยอดสะสม 12,571 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 95 ราย ยอดสะสม  3,027 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 36 ราย ยอดสะสม 9,492 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 62 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย รวมทั้งสิ้น 95 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 33 ราย
บ้านฝาง 5 ราย
พระยืน 3 ราย
หนองเรือ 1 ราย
ชุมแพ 3 ราย
อุบลรัตน์ 6 ราย
พล 14 ราย
แวงน้อย 5 ราย
หนองสองห้อง 2 ราย
ภูเวียง 3 ราย
ชนบท 2 ราย
ภูผาม่าน 1 ราย
ซำสูง 1 ราย
หนองนาคำ 1 ราย
บ้านแฮด 1 ราย
เวียงเก่า 2 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น