สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 ณ เวลา 11 : 00น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 226 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 22,406 ราย รักษาหาย 19,664 ราย กำลังรักษา 2,583 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 159 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 42 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 184 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 107 ราย 

อำเภอปากช่อง 25 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 15 ราย 

อำเภอพิมาย 10 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 10 ราย 

อำเภอสูงเนิน 8 ราย 

อำเภอโนนสูง 7 ราย 

อำเภอสีดา 5 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 4 ราย 

อำเภอขามทะเลสอ 4 ราย 

อำเภอปักธงชัย 4 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 4 ราย 

อำเภอขามสะแกแสง 3 ราย 

อำเภอชุมพวง 3 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอครบุรี 2 ราย 

อำเภอโชคชัย 2 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 2 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 2 ราย 

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย 

อำเภอคง 1 ราย 

อำเภอจักราช 1 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย 

อำเภอห้วยแถลง 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น