สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 15 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 53 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 38 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,726 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 146 ราย  สะสม 14,379 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,237 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 110 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 28 ราย สะสม 1,555 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,237 ราย
เมือง 14 ราย สะสม 1,193 ราย
บุณฑริก 6 ราย สะสม 1,079 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 998 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 990 ราย
วารินชำราบ 16 ราย สะสม 893 ราย
เขมราฐ 2 ราย สะสม 668 ราย
นาจะหลวย 1 ราย สะสม 622 ราย
น้ำยืน 4 ราย สะสม 547 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 567 ราย
ศรีเมืองใหม่ 3 ราย สะสม 553 ราย
สิริธร 6 ราย สะสม 497 ราย
กุดข้าวปุ้น 4 ราย สะสม 465 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 413 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 382 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 328 ราย
โขงเจียม 2 ราย สะสม 346 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 284 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 285 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 1 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 188 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 185 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น