สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 15 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 14 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 356 ราย (ในเรือนจำ 239 ราย)
ติดเชื้อสะสม 14,536 ราย (ในเรือนจำ 3,473 ราย)
กำลังรักษา 4,683 ราย (ในเรือนจำ 3,189 ราย)
รักษาหาย 9,765 ราย (ในเรือนจำ 283 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 เสียชีวิตสะสม 87 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย สะสม 844 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 121 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 82 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 161 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 11 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 39 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 23 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 13 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น