สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 226 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,406 ราย เสียชีวิต 159  ราย  รักษาหาย 19,664 ราย กำลังรักษา 2,583 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+91  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,726  ราย เสียชีวิต 110 ราย  รักษาหาย 14,379 ราย กำลังรักษา 1,237  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+56  ผู้ป่วยสะสม 14,064 ราย เสียชีวิต 52 ราย  รักษาหาย 13,687  ราย กำลังรักษา 1,124   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,999   ราย  เสียชีวิต 66  ราย  รักษาหาย 12,529  ราย กำลังรักษา 1,404  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+57  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,134  ราย เสียชีวิต 55 ราย  รักษาหาย 11,551 ราย กำลังรักษา 2,528  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+48  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,505 ราย เสียชีวิต 99 ราย  รักษาหาย 13,034 ราย กำลังรักษา 552 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+117 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,063 ราย เสียชีวิต 87 ราย  รักษาหาย 9,482 ราย กำลังรักษา 1,494 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+38  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,172  ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 8,579 ราย กำลังรักษา 568ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,875 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 8,124 ราย กำลังรักษา 669 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,423 ราย เสียชีวิต 52 ราย รักษาหาย 7,356 ราย กำลังรักษา 3,014 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+56 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,360 ราย เสียชีวิต 48 ราย  รักษาหาย 6,592 ราย กำลังรักษา 720 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,812 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 6,226 ราย  กำลังรักษา 560  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,804 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,540 ราย  กำลังรักษา 240 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,842 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษา

หาย 4,560 ราย  กำลังรักษา 242 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,614 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,439 ราย กำลังรักษา 159 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,774 ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,601 ราย  กำลังรักษา 154 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,752 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,603 ราย  กำลังรักษา 127 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,918  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,329  ราย  กำลังรักษา 566  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,983 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,854 ราย กำลังรักษา 124 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,741 ราย เสียชีวิต 14  ราย  รักษาหาย 1,637 ราย  กำลังรักษา 90   ราย

แสดงความคิดเห็น