อุดรฯเล็ง!!เตรียมเปิดจังหวัด ‘แซนด์บอกซ์’รับนักท่องเที่ยว/ฟื้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (15ก.ย.64) เวลา 10.00 น. น ายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม จัดทำแนวทางและ ข้อกำหนดกลาง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Udon Sand box โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมร่มโพธ์ทอง1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางและข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Sandbox โครงการอุดรพลัส (Udon Plus Model) เปิดการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน การรักษาพยาบาล รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศ ที่อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถ เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีได้เป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทยหากผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยจังหวัดอุดรธานีจะได้รับประโยชน์ เช่น สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาล การค้าการลงทุนภายใต้การระบาดของสถานการณ์ covid-19 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน มรดกโลกสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะต้องมีการจัดทำประชาคมพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป
แสดงความคิดเห็น