ขอนแก่นเข้มอีหลี!! ลงตรวจมาตรการโรงงานในเขต อ.เมือง กำชับงดรวมกลุ่ม ห้ามกินข้าวด้วยกัน

จังหวัดขอนแก่น ตรวจเข้มโรงงานในเขต อ.เมือง ป้องกันโควิดในสถานประกอบการอย่างรัดกุม กำชับงดการรวมกลุ่มในโรงงาน ห้ามรับประทานร่วมกัน พร้อมเร่งตรวจคัดกรองพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดทุกวัน

ที่ บ.ซีเค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ อ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานด้านป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น,สำนักงานควบคุมโรค,ศูนย์อนามัยที่ 7,อุตสาหกรรมจังหวัดและเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ตรวจติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดโดยคณะฯได้ตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันทั้งภายในสถานประกอบการ,มาตรการควบคุมการเข้า-ออกโรงงาน,โรงอาหาร,จุดพักคอย,จุดพักรอและแผนเผชิญเหตุของโรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดไว้

นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า มาตรการควบคุมและป้องกันของ บ.ซีเค ชูส์ฯ ในจุดที่คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบนั้นเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดและมีการประสารการทำงานร่วมกันกับระดับพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งต้องยอมรับว่า ขณะนี้กลุ่มสถานประกอบการและโรงงานหลายแห่ง ในเขต อ.เมืองขอนแก่น มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องดังนั้นนอกจากการกำหนดแผนเผชิญเหตุ หรือการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว การลงพื้นที่เพื่อตรวจย้ำมาตรการและเติมเต็มในจุดที่ขาดหายไปในรูปแบบของการประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์และรับมือกับกับภาวะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จะต้องเดินไปด้วยกันและก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน

” ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในกลุ่มสถานประกอบการและโรงงานคือเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว ต่างคนต่างทำและขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นจากนี้ไปการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายจะต้องเป็นทีม เพราะคณะทำงาน มีเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุสถานประกอบการหรือโรงงายก็จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่ง บ.ซีเค ชูส์ฯ ซึ่งมีพนักงานทำงานวันละกว่า 1,600 คนได้แสดงศักยภาพถึงมาตรการที่ควบคุมป้องกันได้อย่างดี มีความเด็ดขาดในการตรวจคัดกรอง ประเมินกลุ่มเสี่ยงและประสานงานร่วมกับพื้นที่ทั้งเทศบาลฯ,รพ.สต.หรือแม้กระทั่งกับทางอำเภอและ สสจ.อย่างต่อเนืองทั้งยังคงมีการจัดเตรียมพื้นที่จุดพักรอ และจุดพักคอย สำหรับการกักตัวหรือแยกตัวกลุ่มเสี่ยง ซึ่งตั้งชื่อว่าบ้านแสนสุข ในการที่จะแบ่งเบาภาระงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรค ตามการจัดระบบคัดครองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างดีอีกด้วย”

นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยยกกรณีตัวอย่างจากกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆมากำหนดยังคับใช้ในทุกพื้นที่โดยทันทีว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูง หรือตรวจ ATK ขั้นต้นพบว่าเป็นบวกและต้องเข้ารับการตรวจซ้ำตามระบบสาธารณสุข การคัดแยกกลุ่มดังกล่าวนี้โรงงานต้องเด็ดขาด ทั้งพนักงานประจำและคนในครอบครัว ที่ต้องกันพื้นที่ทันทีพร้อมทั้งประสานงานร่วมเจ้าพนักงานท้องที่และฝ่ายสาธารณสุข ในการเข้ามาทำการตรวจคัดกรองและประเมินสถานการณ์เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งต่อผู้ป่วยทั้งการรักษาหรือการกักตัวเพื่อประเมินอาการในสถานที่ที่รัฐได้กำหนดไว้ทันที อย่างไรก็ตามภายในบริเวณโรงงานหรือสถานประกอบการจะต้องเว้นระยะห่างและงดการรวมกลุ่มอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ควรงดการรวมตัวกันโดยเด็ดขาด รวมไปถึงพนักงานที่แม้จะปฎิบัติตามมาตรการที่โรงงานกำหนดไว้อย่างเข้มงวดภายในเขตโรงงานแล้ว เมื่อกลับบ้านหรือไปในสถานที่ต่างๆจะต้องป้องกันตัวอย่างเข้มงวดด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้อย่างเข้มงวดที่สุด

แสดงความคิดเห็น