สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17:30น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 ราย ยอดสะสม 12,671 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 100 ราย ยอดสะสม  2,564 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 21 ราย ยอดสะสม 9,492 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย รวมทั้งสิ้น 100 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 51 ราย
บ้านฝาง 1 ราย
พระยืน 6 ราย
ชุมแพ 1 ราย
สีชมพู 4 ราย
น้ำพอง 2 ราย
พล 1 ราย
แวงน้อย 5 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
ภูเวียง 1 ราย
มัญจาคีรี 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น