สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 15 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 578 ราย (ในเรือนจำ 477 ราย)
ติดเชื้อสะสม 15,114 ราย (ในเรือนจำ 3,950 ราย)
กำลังรักษา 5,121 ราย (ในเรือนจำ 3,612 ราย)
รักษาหาย 9,904 ราย (ในเรือนจำ 337 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 เสียชีวิตสะสม 88 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 45 ราย สะสม 852 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 133 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 91 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 26 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 152 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 43 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 35 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 27 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 17 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น