สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่  16 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 16 ก.ย. 2564 ณ เวลา 11 : 57 น.  พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 344 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 22,750 ราย รักษาหาย 19,975 ราย กำลังรักษา 2,614 ราย เสียชีวิตเพิ่ม  ราย 2 รวมเสียชีวิตสะสม 161 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 47 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 297 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 124 ราย 

อำเภอพิมาย 42 ราย 

อำเภอปากช่อง 27 ราย

อำเภอสีคิ้ว 22 ราย

อำเภอสูงเนิน 21 ราย

อำเภอโนนไทย 16 ราย 

อำเภอปักธงชัย 16 ราย 

อำเภอคง 13 ราย 

อำเภอครบุรี 11 ราย

อำเภอห้วยแถลง 8 ราย 

อำเภอโนนสูง 7 ราย

อำเภอด่านขุนทด 6 ราย

อำเภอบัวใหญ่ 6 ราย 

อำเภอเสิงสาง 5 ราย 

อำเภอขามทะเลสอ 4 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 4 ราย 

อำเภอขามสะแกแสง 3 ราย

อำเภอชุมพวง 3 ราย

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

อำเภอโชคชัย 1 ราย

อำเภอโนนแดง 1 ราย 

อำเภอลำทะเมนชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น